Welke maatregelen zijn mogelijk tegen “Omgekeerde verdringing” op de arbeidsmarkt?

Praktijkervaring wijst uit dat uitzendbureaus werk op HBO-niveau momenteel benoemen als ongeschoold werk. Het werk vereist geen specifieke vaardigheden ‘dus’ is het ongeschoold en kan het beloond worden op minimum loon niveau (WML-niveau). Het gaat hier dus niet om verdringing van laagopgeleiden door hoogopgeleiden, maar om de introductie van arbeidsvoorwaarden van de onderkant van de arbeidsmarkt aan de bovenkant. De centrale vraag is welke maatregelen denkbaar zijn om deze “omgekeerde verdringing” tegen te gaan. Specifieke vragen in dit verband zijn: - Welke specifieke vormen van dit verschijnsel zijn aan te treffen? - Hoe breed verspreid is dit verschijnsel? - Wat zijn de gevolgen van dit verschijnsel voor (het functioneren van) de arbeidsmarkt, voor hoger opgeleiden (is er nog een prikkel om een hogere opleiding te volgen) en voor lager opgeleiden (worden banen van lager opgeleiden hierdoor nog sterker verdrongen, doordat er minder prikkels resteren voor hoger opgeleiden om een baan op het eigen niveau te zoeken)? - Wat zijn effecten op de arbeidsmarktkansen van herintreders?