Welke maatregelen zijn er nodig (wat betreft transparantie, assessment van bedrijven en sanctionering) om de verbinding tussen boven- en onderwereld te ontmoedigen en tegen te gaan.

Met de huidige globalisering lijkt het er op dat het met verschillende economische vehicles (Bedrijven, brievenbusbedrijven, handelsverdragen) steeds eenvoudiger wordt om bedrijfsactiviteiten in de bovenwereld te verbinden met criminele activiteiten, zoals witwassen, wapenhandel, mensenhandel en drugshandel. Welke trends zijn er waarneembaar in het verbinden van boven- en onderwereld? Welke patronen zijn daarin herkenbaar in termen van landkeuze, ondernemerskeuze, holdingstructuur. En op welke manier heeft regulering (van handel, investeringen en aansprakelijkheid) daarop effect? Welke maatregelen moeten genomen worden om de mogelijkheden van het koppelen van criminele activiteiten aan bedrijfsactiviteiten tegen te gaan?