Welke leefomgeving bevordert het gezond ouder worden? Wat is de rol van de leefomgeving dichtbij en verder weg? Welke verbeteringen in de leefomgeving bevorderen het gezond ouder worden en hoe?

Mensen worden steeds ouder en om baat bij deze extra levensjaren te hebben, is gezondheid en welzijn cruciaal. Gezond ouder worden wordt niet alleen bepaald door individuele kenmerken zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische kenmerken, het sociale netwerk of leefstijl, maar ook door de sociale leefomgeving – denk aan veiligheid, sociale cohesie - en fysieke leefomgeving – denk aan de hoeveelheid groen in de omgeving. Maar welke leefomgeving bevordert het gezond ouder worden nu het meest? Om de leefomgeving leefbaar te maken en houden is het van belang om te weten op welk geografisch schaalniveau leefomgeving het gezond ouder worden het meest kan bevorderen. Is dit puur de zeer nabije leefomgeving – en hoe nabij dan? – of ook de leefomgeving verder weg? En als de leefomgeving verandert, heeft dit onmiddellijk effect op gezondheid en welzijn of via welke mechanismen gebeurt dit? Kennis over een aantrekkelijke en gezondheid bevorderende leefomgeving kan een belangrijke rol spelen bij gezond ouder worden maar ook bij het verkleinen van ongelijkheden in gezondheid.