Welke lange-termijneffecten heeft de grootschalige betrokkenheid van Nederland bij de trans-Atlantische slavernij gehad op de ontwikkeling van economie, samenleving, sociale ongelijkheid en het denken over ras en racisme?

Van het eind van de zestiende tot laat in de negentiende eeuw was Nederland een van de koplopers in de Europese betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavernij. Niet alleen was Nederland betrokken bij de slavenhandel, maar Nederland bezat ook slavenkoloniën die vooral in de achttiende eeuw een aanzienlijke bijdrage leverden aan de Nederlandse economie. Over de lange-termijngevolgen van deze betrokkenheid voor de economie, samenleving, sociale ongelijkheid en het denken over ras, racisme en sociale uitsluiting is in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, nog maar weinig bekend. Hierin een inhaalslag maken zal ons niet alleen helpen om ons verleden beter te begrijpen. Het kan ook belangrijke nieuwe inzichten opleveren voor hedendaagse problemen zoals de blijvende internationale ongelijkheid tussen Noord en Zuid, of de productie en reproductie van sociale uitsluiting via discriminatie op grond van ras / etniciteit.