Welke kruiden gebruikt men in de blauwe zones? - mogelijke nieuwe medicijnen?

Er zijn een aantal zogeheten Blauwe zones. Oa: Sardinië; Okinawa en Ikaria. De mensen in deze zones worden heel oud. Maar nog belangrijker: ze zijn tot op hoge leeftijd in fysiek goede conditie. Nu zijn er onderzoeken gedaan naar de Blauwe zones, maar niet specifiek naar welke kruiden men daar gebruikt. Zoals bekend vormen kruiden de basis van medicijnen. Nog steeds ontdekt men nieuwe eigenschappen van kruiden. Er wordt bijvoorbeeld in het AMC onderzoek gedaan naar geelwortel bij de behandeling van tumoren. Ook onderzoek men de 'supermoes' die Samantha Schut voor haar zoontje maakt die aan taaislijmziekte lijdt. De vraag is of bepaalde kruiden de sleutel vormen tot niet enkel langer leven, maar ook tot het op hoge leeftijd gezond zijn. Indien dat zo is, zou het de levens van veel mensen verbeteren en tevens de kosten voor de gezondheidszorg sterk verminderen. De kosten van de gezondheidszorg komen immers voor een groot deel ten laste van de mensen in hun laatste levensfase. Mijn vragen zijn: Welke kruiden gebruiken ze in de Blauwe zones? Zijn het in alle zones dezelfde kruiden? Hoe vaak gebruiken ze kruiden en hoe worden ze gegeten (puur, verwarmt)? Gebruikt men ook bepaalde kruiden bij specifieke klachten?