Welke invloed zal het verdwijnen van religies hebben op de mensheid?

Religies komen en gaan in de geschiedenis van de mensheid. Hoe zal het de mensheid vergaan als religies niet (meer) leidend zijn voor het menselijk denken en handelen. Zal de mens(heid) kunnen leven zonder religies? Zal de mensheid er op vooruitgaan als religie geen rol meer speelt in het leven? Levert het meer vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid op tussen mensen of niet? Hoe ziet een wereld er uit zonder religies?

Bijbehorende clustervragen