Welke invloed heeft de overname van oorsprong rechterlijke taken door andere instanties op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid?

Zowel op straf- als op civielrechtelijk terrein worden van oorsprong rechterlijke taken door andere instanties overgenomen. Dit betekent in feite een verschuiving van de trias politica. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor belangrijke pijlers van ons rechtssysteem zoals rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar ook proportionaliteit?