Welke invloed heeft de omgeving op de ontwikkeling van ons brein?

Na hun geboorte worden kinderen blootgesteld aan tal van invloeden uit hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan ouders en andere gezins- of familieleden, taal, eetgewoonten, en verslavende middelen. Welke effecten hebben al deze invloeden op het zich ontwikkelende brein en daarmee op het gedrag van kinderen? Hoe kunnen we de effecten op het brein in kaart brengen? En zijn deze effecten reversibel?