Welke invloed heeft de economie / demografie / het gezin op de ontwikkeling van een karakter van een kind.en welke invloed heeft de politiek hier op?

Gezien de verschillen tussen kinderen uit een dorp en uit de stad als ook de kinderen uit een upperclass of middleclass gezin