Welke invloed hebben samenstelling, procedures en manier van werken van de Tweede Kamer op de kwaliteit van wetgeving?

De Tweede Kamer is een van de belangrijkste actoren in het maken van wetgeving. Maar de werkwijze van de Tweede Kamer lijkt sterk gepolitiseerd en regelmatig de waan van de dag te volgen in plaats van een langeretermijnvisie te hanteren op beleid en wetgeving. Dit leidt tot ad-hoc-wetgeving, die niet altijd consistent, robuust, duurzaam of doordacht is, en meestal niet 'evidence-based'. Waarom werkt de Tweede Kamer zoals zij werkt? Welke invloed hebben de achtergrond en expertises van Kamerleden, de interne procedures (formeel en informeel) op de manier waarop wetgeving tot stand komt? In welke mate wordt de werkwijze beïnvloed door de media (en daarmee samenhangend de waan van de dag)? Bestaat er een vicieuze cirkel van incident > media-aandacht > Kamervragen > ad-hoc-wetgeving > problemen bij implementatie, uitvoering of naleving > incident? En zo ja, hoe kan deze vicieuze cirkel worden doorbroken?