Welke invloed hebben rechtsbijstandsverzekeraars op het geschilbeslechtingsgedrag van rechtzoekenden?

Het aantal mensen met een rechtsbijstandsverzekering is de laatste jaren sterk toegenomen. Er is echter weinig bekend over de strategieën van rechtsbijstandsverzekeraars om geschillen te beslechten. Ongetwijfeld spelen kosten-batenafwegingen daarbij een rol. In hoeverre worden geschillen geschikt of voor de rechter gebracht? Handelen rechtsbijstandsverzekeraars wel steeds in het belang van de rechtzoekende? In hoeverre bieden rechtsbijstandsverzekeraars rechtzoekenden vrije advocaatkeuze? Hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens? Op dit soort vragen zou een wetenschappelijk onderzoek antwoord kunnen geven.