Welke invloed hebben de media op onze omgang met en onze verwerking van (inter)nationale rampen in verleden en heden?

Grote rampen kunnen op veel media-aandacht rekenen. Dat was vroeger zo, en dat is nog steeds zo. Denk aan de vele watersnoodrampen in de achttiende en negentiende eeuw, of eigentijdse rampen zoals de MH17. Die berichtgeving schept een kader waarmee we die rampen proberen te begrijpen, nader interpreteren, of soms zelfs een hogere bedoeling mee geven. Welke rol spelen de media in de beeldvorming rondom deze rampen? Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu? In hoeverre sturen de media ook onze cognitieve en emotionele omgang met grote rampen? Het is van belang niet alleen naar het eigentijdse maar ook naar het historische discours te kijken om zo ontwikkelingen, veranderingen en verschuivingen in kaart te brengen.