welke invloed hebben cultuurverschillen op internationale noodhulp?

bij internationale noodhulp treden vele partijen op die in meerdere of mindere mate voorbereid zijn, hulpverlener of slachtoffer zijn. In normale internationale betrekkingen zijn cultuurverschillen belangrijk om mee om te gaan. Bij noodhulp echter is het de vraag of deze verschillen juist 'in het heetst van het moment' onbelangrijk worden, het zelfde effect blijven geven of juist uitvergroot worden.