Welke interventies ter verbetering van de mondgezondheid zijn effectief op het verbeteren van algemene gezondheid en kwaliteit van leven bij (kwetsbare) ouderen

Het is algemeen bekend dat zowel het aantal als het aandeel ouderen de komende decennia zal gaan stijgen. Het aantal ouderen dat tot op hoge leeftijd eigen tanden en kiezen blijft behouden zal ook stijgen. Echter, het is aangetoond dat de mondgezondheid van kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen onder de maat is. Dit is al jaren bekend, echter mondgezondheid bij (kwetsbare) ouderen is een onder belicht gebied, bij beleidsmakers, zorgverleners en bestuurders van zorgverleners. Ook artsen hebben te weinig kennis van de relatie mondgezondheid en algemene gezondheid en andersom. Veel medicijnen hebben een negatieve invloed op de mondgezondheid met alle gevolgen van dien. Veel artsen en wetenschappers vinden dat andere problemen zoals Dementie, hartproblemen, vallen en ondervoeding veel grotere problemen zijn. Echter, AL deze aandoeningen en syndromen hebben een relatie met de mondgezondheid. De prevalentie van ondervoeding is al jaren hoog, echter er is zo weinig aandacht voor de mondgezondheid. Tijd dus dat dit veranderd en dat er substantieel meer aandacht is voor dit onderwerp en dat er meer geld vrij komt voor onderzoek. We weten namelijk heel veel niet. Met name interventies studies op het gebied van mondzorg ontbreken. Helemaal als het gaat om de (verouderende) mens.