Welke interventie is voor welke oudere het meest effectief om vallen te voorkomen en hoe zorgen we vervolgens dat deze groep bereikt wordt?

Vallen bij ouderen is een groot -en groeiend- maatschappelijk probleem. Adequate valpreventie kan een groot deel van deze vallen voorkomen. Momenteel is het valpreventie-landschap echter nog zeer gefragmenteerd. Verschillende partijen, zoals Veiligheid.nl en Vilans met hun Health Impact Bond (www.veiligheid.nl/HIB) en Stichting NutsOhra in hun 'Meer Veerkracht, Langer Thuis'-call (fondsnutsohra.nl/meer-veerkracht/), roepen op tot samenwerking op het gebied van valpreventie. Om de effectiviteit op vallen in zulke samenwerkingen te waarborgen is het belangrijk om groepen ouderen met vergelijkbare risicofactoren te identificeren zodat zij gericht interventies die effectief zijn bevonden bij deze groep kunnen ondergaan. Een one-size-fits-all strategie zal bij de (vaak) mutivariate valproblematiek niet voldoen. Zo is er bijvoorbeeld evidentie dat fragiele ouderen door het volgen van een valpreventie interventie, welke effectief is gebleken bij relatief gezonde ouderen, vaker gaan vallen. Het is daarom ook belangrijk om te kijken naar de evidentie van bestaande interventies en daarbij in ogenschouw te nemen bij welke groep deze effecten zijn bereikt. Wanneer deze informatie wordt gebruikt binnen toekomstige samenwerkingen om ouderen door te verwijzen naar de meest effectieve interventie dan zullen deze samenwerkingen effectief zijn. Hierbij zal interdisciplinair samengewerkt moeten worden met artsen, fysiotherapeuten en wetenschappers uit verscheidene disciplines zoals fysiologie, psychologie en implementatiestrategie.