Welke instrumenten hebben docenten muziek om de waarde van muziek voor de leerlingen op muzikale wijze te toetsen?

Muziek als noodzakelijk schoolvak wetenschappelijk verklaren (muziek maakt slim) leidt vaak af van de werkelijke waarde van muziek. Het meten met van vaardigheden en kennis op de bij zaakvakken gebruikelijke wijze, gaat ook voorbij aan de toegevoegde waarde van muziek. Juist die toegevoegde waarde kunnen waarnemen en benoemen, doet recht aan het vak. Hoe kan kunst kunstzinnig worden beoordeeld?