Welke institutionele hervormingen nodig zijn om ondernemers (beter) in staat te stellen bij te dragen aan duurzame en inclusieve groei?

Hierbij liggen specifiek de vraag naar hervormingen op financiële markten, op de arbeidsmarkt en in de kennisontwikkeling voor de hand. Onze huidige systemen lopen vast. Kredietverlening aan kleine, experimentele ondernemingen is opgedroogd. Verworven rechten in de sociale zekerheid sluiten mensen op in hun baan en intellectueel eigendom is eerder een rem op dan een accelerator van innovatie (Lerner). De vraag is hoe we de beschikbare, maar schaarse middelen, talent, kapitaal en kennis, weer leiden naar activiteiten die er voor de toekomst toe doen. Meer concreet wellicht: wat kunnen financiële instituties doen om een meer ondernemende samenleving te bevorderen? En welke hervormingen zijn nodig in de sociale zekerheid en arbeidsrelaties? En welke in het systeem van kenniscreatie en vermarkting?