Welke instituties hebben door de tijd heen bepaald of samenlevingen in staat waren om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden?

In een complexe samenleving als de onze is het vermogen van samenlevingen om te overleven en te floreren niet gekoppeld aan een specifieke set van statische institutionele arrangementen, maar aan het vermogen om een vaardigheden en hulpmiddelen voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. De veerkracht en robuustheid van samenlevingen is daarom in toenemende mate gebaseerd op gedecentraliseerde samenwerking tussen individuen, voortdurende organisatorische vernieuwing en permanente institutionele verandering. Zowel sociale wetenschappers als beleidsmakers hebben dringend behoefte aan een beter begrip van de regels en organisatievormen die ten grondslag liggen aan de veerkracht van samenlevingen op de lange termijn. Bezien over een lange periode levert de geschiedenis ons veel voorbeelden van het uiteenlopende vermogen van samenlevingen over de hele wereld om zich met succes aan te passen aan veranderende omstandigheden. Terwijl sommige gemeenschappen in staat zijn gebleken om milieurampen, politieke onrust of economische depressie het hoofd te bieden, kwamen andere terecht in een neerwaartse spiraal van uitputting van hulpbronnen, economische schaarste en sociale onstabiliteit. Door te kijken naar de instituties die deze verschillen verklaren ontstaat ook een beter inzicht in de veerkracht van hedendaagse samenlevingen.