Welke innovatieve apparatuur en nieuwe procestechnologieën zijn nodig voor lokale en klein­schalige productie van hoogwaardige chemicaliën?

Grootschalige productie van bulkchemicaliën verschuift naar landen waar de vraag groot is en nog verder sterk toeneemt, zoals in Azië. Voor Europa liggen er kansen in kleinschalige productie van hoogwaardige chemicaliën en innovatieve eind­fabricaten. Procesinnovatie richt zich hier op gedistribueerde productie in compacte, plug & play, modulaire, goed beheersbare container-sized fabriekjes direkt bij de klant of afnemer. De biobased economy vereist een scala aan vergelijkbare doorbraak­technologieën en nieuwe productie- en bedrijfs­processen die de hele keten omvat­ten. Dit vraagt om radicale aanpassing van ketenbeheer, transportlogistiek, energiehuis­houding, opslag en distributie van tussen- en eind­producten. De voordelen zijn legio: kortere time-to-market, betere product­kwaliteit, grotere vrijheid van keuze van productie­­locatie. In de biobased economy is vooral dit laatste een echte game changer. Ook veiligheid is een serieuze drijfveer: continue, kleinschalige productie direkt bij de afnemer verdient voorkeur boven groot­schalig transport en opslag. In plaats van simpelweg miniaturiseren van bestaande fabrieken, zijn geïntensifeerde proces­technologieën en nieuwe high-tech productieapparaten, waarin alle relevante fysische en chemische eenheids­bewerkingen op een slimme wijze zijn geïnte­greerd, nodig. Dus niet meer grootschalig en one-size-fits-all, maar maatwerk en just-in-time productie­strategieën. De Europese procesindustrie kan niet meer volstaan met kleine verbeteringen, maar zal moeten kiezen voor innovatieve en radicaal nieuwe proces­concepten.