Welke indicatoren liggen ten grondslag aan het continuum van klachten (van licht , mild tot ernstig in tijdsduur en ernst) dat zich voordoet bij de ontwikkeling van SOLK

SOLK (Somatisch onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten) ontwikkelen zich van normale klachten die normaal herstellen, tot ernstige klachten die steeds meer escaleren in tijd en ernst en steeds meer invaliderend zijn, wat zijn bepalende factoren bij dit escaleren van klachten.