Welke indicaties zijn er voor het bestaan van materialen voor energieopslag en –transport die we nog niet kennen?

In 2050 zal ons energiesysteem radicaal veranderd zijn. De gebouwde omgeving zal een belangrijke katalysator zijn naar die totale duurzame energievoorziening. Aan de basis van de noodzakelijke innovatie ligt onderzoek naar energietechnologieën en materialen: nieuwe zonnecellen, batterijen, solar fuels, membranen.