Welke huidige wetgeving moet aangepast worden om langer thuis wonen of mantelzorg te verruimen?

Veel van de Nederlandse ouderenzorg is over gereguleerd. Dat maakt passende oplossingen, innovaties, aangepaste woonomgeving en publieke ruimte aanpassingen lastig zo niet bijna onmogelijk.