Welke hindernissen moeten we wegnemen om de implementatie van nuttige innovaties te verbeteren

vraag vanuit topsector LSH