Welke gevolgen heeft digitalisering voor de kwaliteit van de rechtspraak?

De rechtspraak staat voor grote veranderingen. Het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) beoogt procedures te vereenvoudigen en digitaal toegankelijk te maken. Dit vergt niet alleen een grote technologische inspanning, maar ook een cultuuromslag bij rechters en ondersteunend personeel. Enerzijds wordt gevreesd dat de vereenvoudiging van procedures tot een te grote uniformering leidt en dat efficiency een grotere rol speelt dan kwaliteit. Anderzijds kan digitalisering leiden tot tijdswinst, waardoor meer tijd en aandacht aan de inhoud kan worden besteed en meer maatwerk kan worden geboden. Het publieke belang van de rechtspraak vergt dat dit proces niet louter door de rechtspraak zelf nauwlettend wordt gevolgd, maar ook vanuit de wetenschap.