Welke gevolgen hebben verschuivende mondiale geopolitieke verhoudingen op de productie en circulatie van kennis en van cultuur?

De afgelopen decennia zien we belangrijke geopolitieke verschuivingen, met name de opkomst van de BRIC landen en de afnemende rol van Europa op het wereldtoneel springen hierbij in het oog. Dit roept belangrijke vragen op over de productie en circulatie van kennis. Tot nu toe kenmerkt deze zich door een sterke Eurocentrische en Anglocentrische bias, maar geleidelijk aan zien we hier een kentering optreden. Aanvullende of alternatieve vormen van kennis ontstaan en vormen een belangrijke aanvulling op bestaande wetenschappelijke paradigma’s. Eenzelfde kentering is waar te nemen in de culturele sector, waar naast Hollywood, London en Parijs nu ook andere steden, zoals Seoul, Tokyo, Sao Paulo, belangrijke culturele knooppunten worden. De wereldwijde opkomst van biënnales laat zien hoe de kunstwereld zich sterk mondialiseert. Dit vereist nieuwe methoden van onderzoek, en een bredere blik, die voorbij gaat aan de tegenstelling Westen versus Niet-westen.