Welke gevolgen dient de aanwezigheid van het toenemend aantal moslims in de EU te hebben voor het rechtssysteem van de lidstaten?

Speciale aandacht dient hierbij uit te gaan naar onderwerpen op het gebied van het familierecht, erfrecht, de positie van de vrouw en het strafrecht. Beantwoording van de vraag vergt diepgaand rechtsvergelijkend onderzoek. In dit onderzoek zouden problemen in de lidstaten in kaart moeten worden gebracht teneinde best practices en standaarden voor de EU te heroverwegen of te ontwikkelen die een antwoord kunnen geven op deze uitdagingen. Dr. Susan Rutten, Universiteit Maastricht