Welke genetische factoren bepalen ziekte en ouderdom in de mens, en wat zijn de moleculaire processen die gepaard gaan met veroudering in de mens?

Veroudering en de daarmee gepaard gaande ziekten in de mens zijn goeddeels onbegrepen en vormen een nog steeds toenemende last voor de mensen en maatschappij. Veroudering uit zich niet als 1 ziekte (zoals Alzheimer of kanker) maar is een complex aan cellulaire (epigenetische, RNA, proteomic) processen en genetische en omgevingsfactoren, die bij verschillende mensen verschillende ziektes met zich mee brengt. Die moeten dus ook in samenhang onderzocht worden. Analoog aan de grote aandacht voor het kanker onderzoek de afgelopen 20 jaar, is genetisch en moleculair inzicht in verouderingsziekten en ouderdom essentieel om mogelijkheden te ontwikkelen om gezond oud te worden. Met alle technologische ontwikkelingen op genomics gebied en de zeer goed gekarakteriseerde en langlopende epidemiologische cohorten die Nederland heeft, is het moment NU om dit probleem serieus en multidisciplinair aan te pakken. Nederland is in een internationaal uitstekende positie om dit onderzoek te doen met internationale top-onderzoekers op het gebied van genomics en genetica, cohort onderzoek en diermodellen.