Welke factoren spelen een rol bij verminderde inzetbaarheid en mobiliteit van ouderen? Hoe kunnen sociaal welzijn en veiligheid worden gewaarborgd en hoe kunnen we ouderen meer betrekken bij duurzame oplossingen en interventies

De geestelijke gezondheid en algemeen welzijnsbevinden van de ouder wordende mens zijn nauw gelieerd aan het behoud van de mogelijkheid tot het onderhouden van sociale contacten, in de ruime zin van het woord. De mogelijkheid om zich te verplaatsen is daarvoor cruciaal. Met het klimmen der jaren gaat de capaciteit die nodig is om zich veilig en voldoende vlot door het verkeer te begeven bij de ouder wordende mens achteruit. Of het nu gaat om het besturen van auto’s, fietsen of zelfs lopen, het verkeer lijkt steeds complexer te worden, grotendeels omdat uit onderzoek is gebleken dat het steeds lastiger wordt om alle informatie die op de verkeersdeelnemer afkomt afdoende snel te verwerken als je ouder wordt. Er zijn vele mogelijkheden om de ouder wordende mens hierin te ondersteunen, zoals training, hulpmiddelen, aanpassing van de omgeving en organisatie van hulp. Moderne informatietechnologie, vooropgesteld dat deze aangepast wordt aan de hulpbehoevende individu, kan hierin een rol van betekenis spelen. De vraag is welke van de mogelijkheden voor de individu het beste werkt, en hoe de informatietechnologie bij al deze mogelijkheden zou kunnen worden ingezet, zodanig dat het optimaal afgestemd kan worden om de individuele mobiliteitsbehoefte te bevredigen.