Welke factoren spelen een rol bij de (over-)gevoeligheid voor elektromagnetische velden en bepalen dat de ene mens wel en de andere hier niet gevoelig voor is? Zijn deze factoren bij de mens te beïnvloeden of kan de techniek verbeterd worden?

Draadloze communicatie lijkt een mooie techniek en velen zien dit als de toekomstige manier van communiceren. Inmiddels zijn er echter veel mensen die, bewust of onbewust, last hebben van deze techniek doordat ze (over-)gevoelig zijn voor (deze) elektromagnetische velden. Mensen die hier overgevoelig voor zijn, worden ziek in de buurt van stralingsbronnen en kunnen daardoor niet meer normaal functioneren in deze draadloze maatschappij. Al jarenlang wordt er over de hele wereld onderzoek gedaan naar de effecten van deze technieken op de mens. In diverse landen zijn op basis daarvan maatregelen getroffen om de draadloze verbindingen op diverse plaatsen te verbieden (geen wifi op scholen, geen telefoons voor jonge kinderen, bij voorkeur geen wifi in woningen). In Nederland wordt helaas niet serieus met dit onderwerp omgegaan, geldt niet het voorzorgsprincipe, worden er geen maatregelen getroffen en wordt er geen bekendheid aan gegeven. Ondertussen wordt de techniek gebruikt van babyspeelgoed tot verlichting op stations. Als bekend is welke factoren een rol spelen bij deze (over-)gevoeligheid, dan is het misschien mogelijk om op persoonlijk niveau deze factoren te beïnvloeden. Maar uiteraard zou het nog veel beter zijn als de techniek zodanig verbeterd wordt dat voorkomen wordt dat mensen hier (over-)gevoelig voor kunnen worden!