Welke factoren kunnen worden gereguleerd om arteriogenese te stimuleren in mensen met perifeer arterieel vaatlijden?

Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt de bloedtoevoer naar de ledematen geremd door vernauwing van de slagaders. Dit kan tot grote infecties en uiteindelijk zelfs tot weefselnecrose leiden. Een manier om de bloedtoevoer te herstellen is arteriogenese. Dit is een proces waarbij de diameter van een bestaande slagader wordt vergroot. Er is van verschillende factoren bekend dat ze arteriogenese kunnen beïnvloeden, zoals bFGF, MCP-1 en PCAF, maar dit heeft nog niet tot een behandeling geleid. Daarom moet er meer onderzoek worden gedaan naar factoren die een rol spelen in arteriogenese en die mogelijk gebruikt kunnen worden als behandeling voor perifeer arterieel vaatlijden. Deze vraag is gesteld door Eveline in ‘t Veld en wordt ingediend vanuit de gehele Researchgroep van de Afdeling Vaatchirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum.