Welke factoren dragen bij aan de ontwikkeling van Burnout bij jonge mensen?

Burnout lijkt op steeds jongere leeftijd (<30 jaar) voor te komen. Welke factoren spelen hier een rol in? En hoe kunnen we als samenleving deze ontwikkeling tegen gaan?