Welke factoren bevorderen of bedreigen culturele duurzaamheid op lange termijn?

Om te onderzoeken wat culturele duurzaamheid nu daadwerkelijk inhoudt, is het noodzakelijk om sociaal-culturele ontwikkelingen vanuit een langetermijnperspectief te bekijken. Deze lange termijn kan zich uitstrekken van enkele generaties tot meerdere millennia. Door inzichten vanuit verschillende onderzoeksgebieden te vergelijken, kan bepaald worden welke factoren van invloed zijn op herstelkracht of kwetsbaarheid van specifieke soorten van sociaal en cultureel leven. Daarbij valt te denken aan bijv. overlevingsstrategieën, vestigingssystemen, collectief cultureel bewustzijn, burgerschapszin en communicatiemechanismen. Mogelijke toepassingen: op deze wijze is het bijvoorbeeld mogelijk om vroegere culturele reacties op gebeurtenissen die samenhangen met klimaatsverandering te reconstrueren en te evalueren, en te kijken in hoeverre hieruit conclusies over de hedendaagse situatie te trekken zijn. Ook geeft deze vraag aanleiding om de impact van eigentijdse technologieën op sociaal-politieke structuren te beoordelen of om de genealogie van vroegere en huidige noties van menselijke identiteit te onderzoeken, om zo te bepalen wat het betekent om mens te zijn.