Welke factoren beïnvloederen culture transmissie?

Culturele transmissie beschrijft het doorgeven van culturele verschijnselen zoals liederen, verhalen, maar ook vaardigheden zoals gebruik van gereedschap en architectuur binnen een gemeeenschap en tussen gemeenschappen. Maar niet alle onderdelen van een cultureel verschijnsel lijken even belangrijk te zijn: sommige eigenschappen van liederen, verhalen, en vaardigheden veranderen meer dan anderen. Wat is hier de reden voor?

Bijbehorende clustervragen