Welke factoren beïnvloeden het ontstaan van NLD (Non-verbal Learning Disabillities), Autisme (ASS), ADHD en ADD?

Mijn vraag gaat met name over NLD, een leerstoornis waarbij er o.a. problemen zijn met rekenen, ruimtelijk inzicht, planning, overzicht houden en veranderingen, maar de taalvaardigheid en het spreken meestal juist bovenmatig goed gaan, waarover nog niet veel bekend is. Wat veroorzaakt en/of beïnvloed het ontstaan van NLD en andere soortgelijke aandoeningen zoals ASS, ADHD en ADD? Kunnen die factoren alleen vroegtijdig of ook later in het leven beïnvloed worden? Wat betreft zorg, onderwijs en begeleiding kosten deze aandoeningen de samenleving geld. Hoeveel kosten zou het schelen als je de ontstaansfactoren reduceert of ombuigt naar een positieve invloed die NLD e.d. voorkomt? Wegen de kosten die voor zo'n onderzoek nodig zijn op tegen de kosten die de mensen met deze aandoeningen nu met zich meebrengen? Zijn NLD, ASS, ADHD en ADD misschien in de toekomst te voorkomen? Zou dit de samenleving ten goede komen, en waarom wel of niet en op welke manier? Ik hoop dat u mijn vraag wilt en kunt beantwoorden. Alvast bedankt voor de moeite. Met vriendelijke groeten, I. de Bruijn