Welke eisen kunnen aan gerechtsgebouwen worden gesteld?

Rechtspraak vindt plaats in gerechtsgebouwen. Vroeger waren deze statig, imponerend, maar weinig uitnodigend voor de burger. Tegenwoordig zijn zij vaak modern, licht en functioneel. Beveiliging is standaard in moderne gerechtsgebouwen. Vinden burgers moderne gebouwen toegankelijk? Bevorderen zij een transparante rechtspraak? Brengen zij nog steeds het belang van de rechtspraak in de maatschappij en de autoriteit van de rechter goed tot uitdrukking?