Welke eisen kan men stellen aan goed opdrachtnemerschap in de bouw als opdrachtgevers sturen op resultaat?

In de bouwsector is regisserend opdrachtgeverschap - sturen op de doelen die gebouwen en infrastructuur moeten vervullen - in opmars. Dit betekent dat niet alleen de rol van de opdrachtgever verandert maar ook de rol van de opdrachtnemer. Een en hetzelfde doel kan immers op meerdere manieren gerealiseerd worden. Opdrachtgevers in de bouw laten het steeds meer aan de marktpartijen over hoe ze een gewenste voorziening realiseren of renoveren zodanig dat ze aan de noden en wensen van heden en toekomst voldoen. Dit vergt een andere rol van opdrachtgevers maar ook een andere rolinvulling van opdrachtnemers. Opdrachtnemers krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om hun expertise in te zetten. Dit roept de vraag op welke competenties goede opdrachtnemers in de bouw in huis moeten hebben en waarop opdrachtgevers bij selectie procedures zouden moeten selecteren.