Welke eigenschappen heeft de wind op locaties en hoogtes die relevant zijn voor windturbines en welk effect heeft dit op de prestaties van windparken?

Kennis van de wind is van belang om de opbrengst van windturbines te voorspellen. Dit geldt zowel aan het begin van een project, om te bepalen of het zinnig is om ergens een windpark te bouwen, als tijdens het bedrijf, om te bepalen hoeveel stroom een park op korte termijn aan het net gaat leveren. Kennis van de wind is echter ook van belang om te bepalen voor welke krachten de turbines moeten worden ontworpen. Er zijn veel aspecten van de wind die daarvoor bekend moeten zijn, zoals de variatie over de tijd en de variatie met de hoogte. Windturbines bevinden zich op een hoogte waarop de kennis van de wind het minst is ontwikkeld. Op grotere hoogte geldt de geostrofische wind, die bekend is voor bijvoorbeeld de weersvoorspelling en de luchtvaart. Op lagere hoogte is de wind bekend vanwege bijvoorbeeld het belang voor gebouwen. Op de tussengelegen laag gedraagt de wind zich anders en juist daar bevinden zich de windturbines. Zeker op zee is de kennis hierover beperkt, omdat op zee veel minder is gemeten en omdat de interactie tussen wind en lucht anders is dan tussen wind en land.