Welke effecten hebben windparken op zee op de natuur en hoe bereiken we een acceptabel, minimaal effect?

De eerste windparken op zee hebben veel informatie opgeleverd over het effect ervan op de natuur. Dit is echter lang niet voldoende om de effecten van toekomstige parken te voorspellen en verlagen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om uit de waarnemingen van de bruinvisstand te onderscheiden wat het effect is van een park en wat natuurlijke variatie over de tijd is. Om de precieze oorzaak van een effect te bepalen is ook meer kennis nodig. Hoe plant bijvoorbeeld het geluid van het heien van palen zich voort, bij welk geluidsniveau treedt schade op aan het gehoor van dieren en wat is daarvan het gevolg. Daarnaast is niet bekend hoe het effect van meerdere parken bij elkaar optelt. Met betere kennis kan de effect van toekomstige parken beter worden ingeschat en kunnen ontwerpen worden gemaakt die minder belastend zijn voor de natuur.