Welke effecten hebben milieuverontreinigingen in zee (bv.olie, microplastics,zonnebrand)

Het leven in zee ondergaat veel veranderingen onder invloed van menselijk handelen, waaronder vervuiling. Sommige dingen weten we al (met olie besmeurde vogels, plastic in de magen van vogels) maar veel is nog onbekend. Wat is hun indirecte effect? Hoe werkt het door in de voedselketen? Algen vormen de basis van de voedselketen in zee en de hoeveelheid algen is bepalend voor de hoeveelheid organismen hoger in de voedselketen. Hoe de algen beinvloed worden door de verschillende soorten vervuiling is nog onbekend.