Welke effecten hebben maatschappelijke en technologische veranderingen op de ontwikkeling van kinderen?

Globalisering, toename van niet traditionele samenlevings- en gezinsvormen, een overvloed aan prikkels door onder meer moderne media, veranderende maatschappelijke verhoudingen en mores; dit alles heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. Op welke manier en met welke gevolgen? Kunnen we hulpmiddelen aanreiken om een gewenste ontwikkeling te bevorderen en optimaal gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden? Jeugd en haar ontwikkeling – dit thema verdient een stevige plek op de Nationale wetenschapsagenda, het onderzoek in Nederland is zowel kwalitatief als kwantitatief van hoog niveau. Deze wetenschap draagt bij aan het analyseren, kanaliseren en oplossen van vraagstukken die kinderen en jongeren, hun omgeving en de samenleving als nijpend ervaren, en bijdragen aan toekomstige uitdagingen. Vraagstukken die economisch en in welzijnsbeleving van groot belang zijn en die – omdat het om de toekomstige generatie gaat – lang impact kunnen hebben.