Welke effecten hebben fusies en schaalvergroting in de semi-publieke sector ?

In de semi-publieke sector en in commerciële sectoren die sociaal-maatschappelijk belangrijk zijn (zoals zorgverzekeraars, vervoerbedrijven etc.) werd en wordt regelmatig gefuseerd. Meestal wordt verondersteld, dat de nieuwe organisatie beter zal kunnen presteren. Uit onderzoek naar het internationale bedrijfsleven blijkt echter, dat fusies uiteindelijk zelden een positief resultaat opleveren. Daarom is het van groot belang om inzicht te krijgen in de effecten van fusies en schaalvergroting in de semi-publieke sector: wat zijn de werkelijke effecten op de 'productie'-kosten, de overhead-kosten en de efficiency, wat zijn de effecten op de kwaliteit van producten en diensten, in hoeverre onstaat hierbij marktmacht en wat zijn daarvan de effecten?