Welke effecten hebben de grote migratiestromen binnen de EU, van oost naar west en van zuid naar noord, op gezondheid en welbevinden van de betroffen ouders en kinderen?

Welke effecten hebben maatschappelijke en technologische veranderingen op de ontwikkeling van kinderen? Deze overkoepelende vraagstelling over de jeugdontwikkeling levert een cluster van concrete vragen op voor toekomstig onderzoek. Dit is er een van. Globalisering, toename van niet traditionele samenlevings- en gezinsvormen, een overvloed aan prikkels door onder meer moderne media, veranderende maatschappelijke verhoudingen en mores, veranderingen in leefstijl; dit alles heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. Op welke manier en met welke gevolgen? Kunnen we hulpmiddelen aanreiken om een gewenste ontwikkeling te bevorderen en optimaal gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden? Jeugd en haar ontwikkeling – dit thema verdient een stevige plek op de Nationale wetenschapsagenda. Het onderzoek in Nederland is kwalitatief en kwantitatief van hoog niveau. Het draagt bij aan het analyseren, kanaliseren en oplossen van vraagstukken die kinderen en jongeren, hun omgeving en de samenleving als nijpend ervaren. Ook is het nuttig bij de positieve uitdagingen, die individuen en samenleving zichzelf nu en straks stellen. Bovendien allemaal vraagstukken die economisch en in welzijnsbeleving van groot belang zijn en die – omdat het om de toekomstige generatie gaat – lang impact kunnen hebben. Deze vraag wordt ingediend namens een groep hoogleraren uit diverse disciplines: www.jeugdopdewetenschapsagenda.nl