Welke duurzame financierings- en governancestructuren bestaan er voor de ontwikkeling van multimodale knooppunten, ook als het losstaat van integrale gebiedsontwikkeling? Wat zijn de regie-instrumenten voor de rijksoverheid?

Uit de SKIA IenM Ons toekomstbeeld is dat onze Nederlandse topregio’s met mainports, brainports en greenports blijvend duurzaam en betrouwbaar bereikbaar zijn. In 2028 is bij alle reizigers en vervoerders in Nederland steeds bekend wat de slimste route van A naar B is. Multimodale knooppunten moeten daarbij bijdragen aan een duurzaam ruimtelijk netwerk.