Welke digitale interventie is voor mensen met geheugenproblemen de meest geschikte methode om bv. hun eigen medicijngebruik te managen?

door geheugenproblemen zijn hersenletsel patiënten afhankelijk van hun partner en/of omgeving om zelfstandig te kunnen wonen en werken. Medicatietrouw geeft stabiliteit in het leven van een hersenletsel patiënt en verhoogd de zelfredzaamheid. en op een zelfstandig funktioneren.