Welke culturele aspecten dragen bij aan langdurige politieke en bestuurlijke continuïteit?

Het huidige tijdsgewricht, gekenmerkt door instabiele regeringsvormen en toenemende kritiek op verschillende bestuurslagen, vraagt om analyse van de achtergronden van politieke en bestuurlijke stabiliteit. Rome is de stad bij uitstek van dergelijke continuïteit, met een relatief constante machtsconstellatie vanaf de klassieke oudheid tot aan de moderne tijd. Welke culturele factoren kunnen die politieke stabiliteit helpen verklaren, en wat was de wisselwerking tussen 'grote' leiders als paus en keizer en 'kleine' leiders als kardinalen en senatoren?