Welke criteria moeten er aangehouden worden voor de diagnostiek van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

De diagnose van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) wordt gedaan aan de hand van zogenaamde exclusiecriteria. De groep van kinderen met TOS heeft mede daardoor een heterogeen karakter. Deze heterogeniteit interfereert met zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau. De vraag is welke criteria aangehouden moeten worden voor de diagnose van TOS bij kinderen vanuit het perspectief van zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.