Welke criteria dienen te worden gehanteerd bij de herindeling in ons land van 12 provincies naar 5 provincies, gerangschikt naar prioriteit

Voorbeelden Algemeen - Gelijkwaardige provincies of elkaar aanvullende provincies? - eigen wens provincies - ligging t.o.v. elkaar meer concreet - historie - kerkelijke gezindheid - politieke gezindheid - mate van verstedelijking - mate van industrialisatie - opleidingsniveau, aanwezigheid van universiteiten - vormen van werkgelegenheid - inkomensniveau of welvaartsniveau