Welke creatieve oplossingen zijn er voor het huidige financieringsprobleem in de sport?

Rijk, burgers en bedrijfsleven zijn de drie belangrijkste partijen die geld besteden aan sport. Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat de toegevoegde waarde van sport 5,4 miljard euro bedraagt en dat er 13 miljard euro aan sport werd uitgegeven. Dat is 1,3% van de totale bestedingen. De sport zorgt voor (omgerekend) 110.000 fulltime banen. Dit zijn enkele cijfers, die een abstract beeld geven van de werkelijkheid. Overheidssubsidies dreigen door de recessie terug te lopen met name bij gemeenten waardoor een contributieverhoging bij sportverenigingen op de loer ligt; de Lotto (een vaste inkomstenbron voor de sport) daalt, sport sponsoring neemt af; financiële krapte speelt een rol in de keuze om te gaan of te blijven sporten. Hoe kan de wetenschap bij dragen aan nieuwe inzichten, creatieve oplossingen om sport betaalbaar te houden?