Welke continuïteitsvragen ontstaan er voor burgerinitiatieven na de initiële, meestal geïnspireerde fase en op welke manier kunnen die het beste worden opgelost?

Veel burgers beginnen enthousiast aan een nieuw initiatief (bijv. energie, zorg) en ontdekken dan na verloop van tijd dat ze er heel veel (vrije) tijd aan kwijt zijn en dat ze ook wel eens met vakantie willen of gewoon een keer niet aanspreekbaar zijn, bijv. door ziekte. Of de intiatiefnemer/kartrekker valt uit. Toch worden burgers/wijkbewoners bij succes steeds meer afhankelijk van zo’n initiatief met te weinig continuïteit. Denk aan kennis, financiering, verdienmodel, ICT, planning, uitvoeringscapaciteit, etc.