Welke (combinatie van) nutriënten of voedingsmiddelen is nu het beste om cognitieve achteruitgang te voorkomen?

Er is tot op heden nog steeds geen medicijn gevonden wat werkt tegen dementie. Dus voorkomen is beter dan genezen! 1 van de factoren die preventief kan werken is goede voeding. Hier wordt steeds meer onderzoek naar gedaan, maar wat is nu de beste combinatie van nutriënten en/of voedingsmiddelen om cognitieve achteruitgang tegen te gaan?